Acetabular or the Acetabular Tampon has been developed to replace cotton swabs or other materials with a base of cellulose.

It is used in hip surgery, to reduce and control bleedings and to facilitate the cement penetration into the acetabular cavity.

Acetabular is made of 100% polyvinylalcohol (PVA).

Properties:

The Acetabular tampon has a porous structure. As soon as it gets in contact with fluids and/or blood, it will absorb about 15 times its weight in fluid. In addition, it can be used together with haemostatic agents to further enhance haemostasis.

Acetabular must be moistened, preferably with a sterile saline solution, before use.

Its anatomical shape makes it possible to clean the Acetabular cavity perfectly through a simple rotation.

The string, which is used to remove the Acetabular, is X-ray detectable.

 

De Resomed en Acetabular worden gebruikt in de heupprothese-chirurgie.

Bij het plaatsen van een totale heupprothese zijn er twee mogelijkheden om de prothese (osteosynthese materiaal) te plaatsen:

A. Gecementeerde methode:

Hierbij is het belangrijk dat de femurschacht en het acetabulum (kom) zo schoon mogelijk zijn, om een goede fixatie van het cement in de botstructuur te verkrijgen.  De benadering van de heup kan vetrolateraal (via de voorzijde) of postlateriaal (achterzijde langs de bil) geschieden.

De heup wordt vrijgelegd, de femurkop wordt uit het acetabulum (heupkom) geluxeerd en de femurkop wordt afgezaagd (osteotomy).

Hierna wordt de femurschacht gefreesd en geraspt, waarbij de oppervlakte van de femurschacht ruw blijft en er in de schacht een bloeding optreedt die soms sterk is.

Daarna wordt de femurschacht veelal gespoeld en uitgezogen.  Nu kan de Resomed geplaatst worden die daarbij de volgende voordelen biedt:

De Resomed zal zodra ze in aanraking komt met spoelvloeistof en/of bloed zacht worden en expanderen.  De spoelvloeistof en/of bloed wordt geabsorbeerd en door de expansie van de Resomed ontstaat er een lichte druk in femurschacht die een bloedstelpende werking heeft.  Tevens voorkomt men op deze manier het intreden van vuil enz. in de femurschacht.

Het Acetabulum kan nu worden voorbereid d.w.z. het reinigen van kapsel en ligamentresten (pees), daarna frezen en of beitelen.  Voor de reiniging werd de Mondomed Acetabular ontworpen.  Zijn anatomische vorm laat toe de heupkom perfect te reinigen door een eenvoudige rotatie van 180 graden.  De Acetabular heeft dezelfde eigenschappen als Resomed nl. bloedingen verminderen en controleren zodat de penetratie van het cement in de heupkomholte vergemakkelijkt wordt.

Als de voorbereiding van het acetabulum klaar is, dan wordt de Resomed uit de femurschacht verwijderd.  Door de structuur van het materiaal, dat niet vezelachtig is, pluist of vezelt het niet bij het verwijderen.

Hierna wordt de prothese in twee fasen ingecementeerd.

Een andere operatietechniek is om eerst het Acetabulum voor te bereiden.  Een nadeel hiervan is dat de osteotomy (afzagen) van de femurkop eerst moet gebeuren om een voldoende “operatieruimte” te verkrijgen, waarbij bloeding uit de schacht optreedt.  Vaak wordt voor deze techniek gekozen omdat er geen goede oplossing is om de femurschacht proper te houden gedurende de voorbereidig van het acetabulum.  Mondomed heeft echter de oplossing hiervoor ontworpen nl. Resomed.

B. Ongecementeerde methode:

Hierbij is het belangrijk zoveel mogelijk levend spongieus botmateriaal te laten staan (het bot moet in de prothese groeien.  Wel is het belangrijk zo weinig mogelijk bloed in de schacht te hebben.

Ook bij deze methode zijn Resomed en Actabular goed te gebruiken daar de structuur van het materiaal zo fijn is en er geen botmateriaal wordt opgenomen.

 

artikel nr artikel verpakking
1455897 Acetabular Doos 15 st